Een eeuwigdurende rustplaats in de natuur.

Elk einde is een nieuw begin

Welkom

Natuurbegraafplaats Weerterland aan de Heihuisweg in Weert biedt jou en je dierbaren eeuwige rust in de prachtige Weerter natuur. Een laatste rustplaats in de serene beslotenheid van bos en heide. Natuurbegraafplaats Weerterland is een uniek natuurgebied, karakteristiek door de ligging op een relatief hoog gelegen landduin. Het gebied dateert vermoedelijk uit de bronstijd en maakt deel uit van de Limburgse Goudgroene natuurzone. Het bos biedt een omhelzing en troost, terwijl het naastgelegen ‘Blauwe Meertje’ het leven reflecteert. De natuur oefent een heilzame invloed uit op mensen en is onmisbaar voor ons welzijn. Ze biedt een oase van rust waar je opnieuw energie opdoet. Door zorgvuldig om te gaan met onze natuurlijke omgeving, behouden we deze voor volgende generaties. Kiezen voor een eigen plek in de natuur, voor altijd, ondersteunt het behoud en de ontwikkeling van deze natuurlijke omgeving. Op Natuurbegraafplaats Weerterland heb je de vrijheid om een plek uit te zoeken die bij je past en goed aanvoelt. Wij laten je graag het natuurgebied zien en vragen je hiervoor een afspraak in te plannen, dan hebben we alle tijd voor je!

Alhoewel Crematorium Weerterland en Natuurbegraafplaats Weerterland gescheiden en onafhankelijke organisaties zijn is er een goede samenwerking. Crematorium Weerterland biedt, naast het cremeren, een ruime opgezette aula waar een afscheidsdienst gehouden kan worden. Daarna kan de begrafenis plaatsvinden: Natuurbegraafplaats Weerterland biedt een eeuwigdurende rustplaats in de natuur. Crematorium Weerterland is gelegen aan de Ringselvenweg 2 te Weert. Natuurbegraafplaats Weerterland is gelegen aan de Heihuisweg te Weert.

Team Natuurbegraafplaats Weerterland

Informatiecentrum
Nieuwe Markt 2a, 6001 EL Weert
Telefoon 0495-539009

Gevarieerd inheems natuurbos

Natuurbegraafplaats Weerterland ligt in Weert en maakt deel uit van het natuurgebied de Laurabossen, gelegen tussen het natuurgebied Kruispeel en de Belgische grens. In het begin van de 19de eeuw maakte het gebied deel uit van de onontgonnen heidegronden. In de loop van de 19de eeuw werd het heidegebied als bos in ontginning gebracht en werden er wegen aangelegd. Het bos werd aangeplant voor de houtproductie om de Laura steenkoolmijn in het Zuid-Limburgse Eygelshoven te stutten. Halverwege de 20ste eeuw werd het bos in gebruik genomen als recreatiegebied voor een van de vele pensionaten die Weert rijk was.

Terug naar de oorsprong
Het terrein bestaat uit een dennenbos met glooiingen en een rijke biodiversiteit. Op Natuurbegraafplaats Weerterland brengen we het gebied terug naar een gevarieerd inheems bos. Sinds 2020 worden er inheemse gebiedseigen beplanting zoals eiken en beuken aangeplant. Ook wordt er een heideveld aangelegd dat het karakter van een besloten boskamer krijgt. De eerste omheiningen zijn al verwijderd ten gunste van het wild. Rondom Natuurbegraafplaats Weerterland zijn vruchtdragende struiken aangeplant die een ideale schuilplaats vormen voor de aanwezige dieren. Zo krijgt de natuur de kans te herstellen en een gevarieerd inheems natuurbos te worden.

Fauna
Het bos van Natuurbegraafplaats Weerterland kent veel natuurlijke gebruikers en is een broedplaats voor algemeen voorkomende broedvogels en roofvogelsoorten, zoals de bosuil, ransuil en de wespendief. Ook broedt de zeldzame nachtzwaluw al enkele jaren in de Laurabossen. In de schemering laten vleermuizen zich zien. De krekels en vele vogels in het gebied zorgen voor de achtergrondmuziek. Ook zie je met regelmaat eekhoorns en is het een foerageergebied voor de das. Laat je ieder seizoen verrassen en ontdek en beleef de natuur op Natuurbegraafplaats Weerterland.

Een natuurgraf wat houdt het in?

Natuurbegraafplaats Weerterland is een plek van en voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. Het bijzondere is: het graf wordt niet geruimd en het grafrecht is eeuwig. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

1. Jouw plek in de natuur
Kies bij Natuurbegraafplaats Weerterland een laatste rustplaats die echt bij jou past. In dit speciale natuurgebied heb je de vrijheid om te kiezen tussen verschillende serene locaties: onder een eerbiedwaardige oude boom, langs een rustige bosrand of op de stille heide. Met een keuze voor een kist of urn bepaal je hier zelf jouw eeuwige plek, altijd zorgvuldig geregistreerd en makkelijk terug te vinden met onze app.

2. Zorgeloos geregeld: eeuwige rust
Kies voor Natuurbegraafplaats Weerterland en jouw eeuwige grafrust is gegarandeerd met een eenmalige betaling. Zonder extra kosten voor onderhoud of verlenging van het graf blijft jouw plek in de natuur voor altijd van jou. Zo ontzorg je je nabestaanden volledig, wetende dat alles reeds perfect geregeld is.

3. Behoud van natuur voor de toekomstige generaties
Door te kiezen voor een laatste rustplaats op Natuurbegraafplaats Weerterland, draag je direct bij aan de verrijking en instandhouding van deze natuur. Samen zorgen we ervoor dat deze prachtige plek voor altijd natuur blijft, veiliggesteld voor toekomstige generaties na de laatste natuurbegrafenis als een gift aan de toekomst. Je draagt bij aan het behoud van de natuur voor toekomstige generaties.

Meer informatie

Alterra rapporten iov het Ministerie waarin onderzoek is gedaan naar milieueffecten en juridische aspecten van Natuurbegraven http://edepot.wur.nl/4176
en
http://edepot.wur.nl/281598

Deze website is nog in ontwikkeling en zal regelmatig worden aangepast.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via contact@natuurbegraafplaatsweerterland.nl