Een eeuwigdurende rustplaats in de natuur.

Elk einde is een nieuw begin

Op een serene plek in de prachtige bosrijke omgeving aan de Kruisbergenweg komt de natuurbegraafplaats van Weert te liggen.

Een natuurbegraafplaats is een laatste rustplaats voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst. Het bijzondere is: het graf wordt niet geruimd en het grafrecht is eeuwig. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Natuur doet iets met je. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur. Ook worden hiermee uw nabestaanden ontlast, er hoeven geen grafrechten te worden verlengd en er is geen onderhoud nodig aan uw graf. Een afscheidsplechtigheid vult u in naar uw eigen wensen. Zo kunt u er een viering van het leven van maken.

Gevarieerd inheems natuurbos

Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Weerterland is het behoud van de oorspronkelijke flora en fauna. Het huidige bos was oorspronkelijk bedoeld als productiebos voor de mijnbouw. Het toekomstige bosbeheer is gericht op de vergroting van natuurwaarden en omvorming naar een gevarieerd inheems natuurbos. Het perceel krijgt meer leeftijdsvariatie, wordt soortrijker en krijgt meer structuur.

Natuurbegraafplaats Weerterland

Nu het flora- en faunaonderzoek en waterpeil- en bodemonderzoek is afgerond, is er een natuurbeleidsplan opgesteld. Vanuit dit gegeven is de landschapsarchitect met het ontwerp aan de slag gegaan. De Natuurbegraafplaats Weerterland krijgt publiek toegankelijke, onverharde paden, een enkele ontsluiting via de Heihuisweg en parkeervoorziening op het weilandgedeelte, voor zowel auto’s als fietsers. Ook is het de bedoeling om een ontvangstruimte te creëren in de vorm van een schuurtype passend in het gebied. De percelen worden minimaal 24 vierkante meter groot en er wordt (machinaal) begraven onder ecologische voorwaarden volgens de gedragscode natuurbeheer. Er wordt per perceel slechts eenmaal begraven daarna nooit meer. Er vinden ook geen ruimingen achteraf plaats.

Meer informatie

Alterra rapporten iov het Ministerie waarin onderzoek is gedaan naar milieueffecten en juridische aspecten van Natuurbegraven http://edepot.wur.nl/4176
en
http://edepot.wur.nl/281598

Deze website is nog in ontwikkeling en zal regelmatig worden aangepast.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via contact@natuurbegraafplaatsweerterland.nl